Informatii privind internarea

Toate urgentele medicale se trateaza gratuit indiferent ca pacientul este asigurat sau nu, pe baza cartii de identitate sau a certificatului de nastere in cazul copiilor. Daca este cazul unei internari va rugam sa tineti cont de urmatoarele informatii:

Tipuri de spitalizare:

  • Spitalizare continua
  • Spitalizare de zi

Documente necesare pentru internare:

  • Dovada calităţii de asigurat
  • Biletul de trimitere de la medical de familie/ specialist de ambulator
  • Cardul de sanatate sau Adeverinta inlocuitoare de card

Informatii privind externarea:

La externare pacientul primeste o scrisoare medicala in care sunt specificate indicatii terapeutice, regim de viata si date privind dispensarizarea afectiunilor.

Totodată, pacientul este invitat la două consultații de recontrol după externare, în ambulatorul spitalului.

Translation


website ip tracker code