In aceasta pagina vor aparea anunturile si rezultatele concursurilor de angajare

Pentru fisa postului sau bibliografie va rugam sa accesati paginile urmatoare:

Fise de post

Bibliografii


 

ANUNTURI


19.09.2017

SELECTIE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL OG II

SELECTIE DOSARE CONCURS POST ASISTENT FARMACIE

SELECTIE DOSARE CONCURS POST ASISTENT MEDICAL DIETETICA SI ASISTENT SOCIAL

SELECTIE DOSARE CONCURS POST CONTABIL IA SI AGENT DDD

 

14.09.2017

REZULTATE_INGRIJITOARE _13.09

REZULTATE_INGRIJITOARE ANATOMIE PAT_13.09

13.09.2017

Rezultate concurs infirmiere

12.09.2017

REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENT MEDICAL NEONATOLOGIE

08.09.2017

REZULTATE CONCURS ASISTENT MEDICAL ATI

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS INFIRMIERA

07.09.2017

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS ASISTENT MEDICAL NEONATOLOGIE

Rezultate proba scrisa – interviu asist. med bl.op., OG III STERILIZARE

 

04.09.2017

Anunt

31.08.2017

Selectia dosarelor

17.08.2017

REZULTATE CONCURS ASISTENT MEDICAL OG II

anexa completare anunt concurs as sef SN

16.08.2017

ANUNT CONCURS

 

BIBLIOGRAFIE AS.MEDSEFSECTIE

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL NEONATOLOGIE

BIBLIOGRAFIE ASISTENTMEDICAL

BIBLIOGRAFIE INFIRMIERA

BIBLIOGRAFIE INGRIJITOARE_SPALATOREASA

09.08.2017

REZULTATE CONCURS ECONOMIST ACHIZITII

31.07.2017

Rezultate post inginer IA, sef serviciu tehnic

SELECTIE DOSAR CONCURS PENTRU POSTUL DE ECONOMIST BIROUL RUNOS

26.07.2017

REZULTATE CONCURS ASISTENT MEDICAL OG III

 

24.07.2017

REZULTATE CONCURSURILOR DIN DATA DE 21.07.2017

21.07.2017

SELECTIE DOSARE

ANUNT CONCURS ASISTENT OG III, DIETETICA, RADIOLOGIE, MEDICO-SOCIAL

 

18.07.2017

SELECTIE DOSARE CONCURS PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL SECTIA OG III

 

17.07.2017

ANUNT CONCURS UNITATE

Anunt select dosare agent DDD

 

06.07.2017

ANUNT CONCURS POST INGINER-SEF SERVICIU TEHNIC

 

03.07.2017

 

FISA POST ASISTENT MEDICAL OG III

ANUNT-CONCURS-IULIE-2017

ANUNT-CONCURS-IULIE-2017-2

29.06.2017

ANUNT CONCURS IULIE 2017

 

 

 

22.06.2017

SELECTIE DOSAR REFERENT IA SEF SERV. ADMINISTRATIV

REZULTATE CONCURS POST ASIST. MED LABORATOR 21.06.2017

REZULTATE CONCURS POST INGRIJITOARE 21.06.2017

14.06.2017

Rezultate la concursul de ocupare a posturilor de asistent medical temporar vacant Bloc nastere si NNI

13.06.2017

ANUNT CONCURS

 

 

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS ECONOMIST BIROUL RUNOS

 


 

 

09.06.2017

SELECTIE DOSARE CONSURS DIN 14.06.2017

 

25.05.2017

ANUNT CONCURS IUNIE 2017

 

FISA POST ASISTENT MEDICAL BLOC NASTERE

27.04.2017

ANUNT CONCURS DIRECTOR MEDICAL

BIBLIOGRAFIE

STRUCTURA PROIECT SI TEME CADRU

04.04.2017

REZULTATE CONCURSURILOR DIN 03.04.2017

28.03.2017

Rezultate concurs asistent medical si registrator medical

24.03.2017

SELECTIE DOSARE CONCURS DIN 03.04.2017

 

16.03.2017

SELECTIE DOSARE CONCURS POSTURI TEMPORAR VACANTE

10.03.2017

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSUL DIN DATA DE 08.03.2017 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL AMBULATOR

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSUL DIN DATA DE 08.03.2017 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL NEONATOLOGIE II

ANUNT CONCURS 10.03.2017

 

 

02.03.2017

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER SISTEM

01.03.2017

ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL

 

28.02.2017

REZULTATELE OBTINUTE LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGINER SISTEM – PROBA SCRISA

23.02.2017

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSUL DIN DATA DE 22.02.2017 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL

22.02.2017

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSUL DIN DATA DE 22.02.2017 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE

REZULTATELE OBTINUTE LA CONCURSUL DIN 21.02.2017 PENTRU OCOPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL

 

15.02.2017

SOLUTIONARE CONTESTATIE SELECTIE DOSARE CONCURS POST VACANT INGINER ACHIZITII PUBLICE

SOLUTIONARE CONTESTATIE SELECTIE DOSARE CONCURS POST VACANT REGISTRATOR MEDICAL

14.02.2017

Anunt concurs asistent medical NN si Ambulator

 

 

FISA DE POST ASISTENT MEDICAL NN I, II

13.02.2017

ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS POSTURI VACANTE ASISTENT MEDICAL SI INGRIJITOARE

SELECTIE DOSARE CONCURS INGINER SISTEM, INGINER ACHIZITII, REGISTRATOR MEDICAL

07.02.2017

Rezultate selectie dosare

 

30.01.2017

ANUNT CONCURS

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE INGINER DE SISTEM

03.01.2017

rezultate-concurs-casier

20.12.2016

Anunt selectie dosare concurs casier

Rezultate concurs pentru postul de registrator medical

16.12.2016

Rezultate-concurs-asistent-medical-din-data-15-12-2016

Rezultate-concurs-din-data-15-12-2016-pentru-posturile-de-ingrijitoare

08.12.2016

Anunt-selectie-dosare-concurs

05.12.2016

Anunt-concurs-post-casier

Bibliografie-si-tematica-casier

25.11.2016

Rezultatul concursului de economist RUNOS

21 11.2016

 

Anunt-concurs

– fisa-post-asistent-cpcin

– fisa-post-asistent-medical-laborator-analize-medicale

– fisa-post-ingrijitoare-bloc-nastere

– fisa-post-ingrijitoare-neonatologie

– fisa-post-ingrijitoare-og-iii

– fisa-post-registrator-medical

Bibliografie

– bibliografie ingrijitoare

bibliografie registrator medical

– bibliografie-asistent-medical-cpcin

– bibliografie-asistent-medical-laborator

16.11.2016

Rezultate selectie dosare concurs economist biroul RUNOS

15.11.2016

Selectie dosare concurs medic primar ATI

02.11.2016

Anunt concurs Economist

Fisa-post-economist-Runos

Bibliografie-economist-Runos

31.10.2016

Anunt concurs medic primar ATI

Fisa Post

10 Octombrie 2016

rezultate-concurs-07-10-2016

 

07 Octombrie 2016

rezultate-concurs-asistent-medical-og

rezultate-concurs-asistent-medical-nn

 

29 Septembrie 2016

selectia-dosarelor-de-concurs-asistet-medical-si-medical

 

14 Septembrie 2016

Concurs

posturi asistente si îngrijitoare : anunt-concurs

Bibliografii :

bibliografie-asistent-medical

bibliografie-asistent-medical-neonatologie

bibliografie-ingrijitoare

Fișa postului :

fisa-post-asistent-medical-ati

fisa-post-asistent-medical-nn-i

fisa-post-asistent-medical-camera-de-garda

fisa-post-asistent-medical-nn-sterilizare

 

17 August 2016

rezultate concurs sef birou RUNOS

 

09 August 2016

REZULTATE CONCURS ASISTENT MEDICAL 08.08.2016

REZULTATE CONCURS ASISTENT MEDICAL NN

 

01 August 2016

REZULTAT CONCURS ASISTENT MEDICAL STERILIZARE

REZULTAT CONCURS INGRIJITOARE

 

28 Iulie 2016

SELECTIE DOSARE CONCURS

 

 

14 iulie 2016

Anunt concurs asistente, îngrijitoare, economist

 

FISA POST ASISTENT MEDICAL OG III STERILIZARE

FISA POST ASISTENT MEDICAL CAMERA DE GARDA

FISA DE POST ASISTENT MEDICAL NN I, II

FISA POST INGRIJITOARE BLOC OPERATOR

FISA POST INGRIJITOARE BLOC NASTERE

FISA POST ECONOMIST IA SEF BIROU RUNOS

 

BIBLIOGRAFIE INGRIJITOARE

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL NEONATOLOGIE

BIBLIOGRAFIE ECONOMIST IA, sef birou RUNOS


7 Iulie 2016

Rezultate concurs inginer


 

30 iunie 2016

Anunt selectie dosare concurs inginer IA sef serviciu tehnic

Anunt selectie dosare concurs asistent medical sef sectie

 

14 iunie 2016


Anunt angajare  INGINER IA-SEF SERVICIU TEHNIC

ANUNT CONCURS INGINER IA – SEF SERVICIU TEHNIC

FISA POST SEF SERVICIU TEHNIC

BIBLIOGRAFIE INGINER IA SEF SERVICIU TEHNIC


 

7 Iunie 2016

ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL SEF SECTIE

FISA POST ASISTENT SEF SECTIE OG

FISA POST ASISTENT MEDICAL SEF SECTIE NEONATOLOGIE

FISA POST ASISTENT MEDICAL SEF SECTIE BLOC OPERATOR

FISA POST ASISTENT MEDICAL SEF SECTIE BLOC NASTERE

FISA POST ASISTENT MEDICAL SEF SECTIE ATI

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL SEF SECTIE


 

27 MAi 2016

Rezultate concurs:

REZULTATE CONCURS INFIRMIERA 26.05.2016

REZULTATE CONCURS REGISTRATOR MEDICAL


 

 

26 mai 2016

Rezultate concurs asistent medical desfasurat ieri, 26.05.2016.

Pentru vizualizare dati click aici


 

 11 MAi 2016

Anunt registrator medical Aici

3 Mai 2016

ANUNT

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Dr. I.A. Sbarcea” Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie, vacante si temporar vacante dupa cum urmeaza:

 1. 6 posturi vacante de asistent medical MG PL la sectiile: NN I, NN II, NN-TI-sterilizare, ATI, OG III- sterilizare, Camera de garda.
 2. 1 post vacant de infirmiera – OG IV
 3. 1 post temporar vacant de registrator medical

 

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz in original si copie;
 3. c) acte de stare civila in original si copie
 4. d) certificate de nastere in original si copie
 5. e) documente care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia public (certificat de membru / polita de asigurare malpraxis) in original si copie;
 6. f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor in original si copie;
 7. g) cazierul judiciar ;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae;
 10. j) chitanta privind taxa de concurs cf. disp. 81/29.04.2013;
 11. k) adeverinta pentru inscrierea la concurs eliberata de OAGMAMR( pt. posturile de asistent medical)

Conditii generale:

 • Asistent medical: – studii postliceale, fara conditii de vechime (NNI, NNII, NN TI, OG III, Camera de garda), min. 3 ani vechime(ATI);
 • Infirmiera: studii medii, curs infirmiera, fara conditii de vechime;
 • Registrator medical: studii medii, cunostinte operare PC, fara conditii de vechime;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din str.G. Baritiu nr.36 conform urmatorului calendar:

 • Asistent medical

– 25.05.2016 ora 9.00 proba scrisa;

– 27.05.2016 ora 11.00 interviul;

 • Infirmiera

– 26.05.2016 ora 9.00 proba scrisa;

– 30.05.2016 ora 11.00 interviul;

 • Registrator medical

– 26.05.2016 ora 9.00 proba scrisa;

– 30.05.2016 ora 11.00 proba practica si interviul;

 

Dosarele de concurs se depun la sediul unitatii, str. G. Baritiu, nr.36, Brasov:

– pana la data de 16.05.2016, ora 15.00 pentru posturile vacante;

– pana la data de 09.05.2016, ora 15.00 pentru posturile temporar vacante.

Bibliografia este afisata la sediul unitati.

Fisele de post sunt afisate pe site-ul unitatii si la sediul acesteia.

 

Manager,

Dr. Badea Valeria

BIBLIOGRAFIE:

FISA POST REGISTRATOR MEDICAL

FISA POST ASISTENT MEDICAL OG III STERILIZARE

FISA POST ASISTENT MEDICAL NN-STERILIZARE

FISA POST ASISTENT MEDICAL CAMERA DE GARDA

FISA POST ASISTENT MEDICAL ATI

FISA POST INFIRMIERA OG IV

FISA DE POST ASISTENT MEDICAL NN I, II

BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR MEDICAL

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL


 

12 04.2016

Concurs Director Medical

Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director Medical.

Toate detaliile sunt prezentate în fișierele de mai jos:

Anunțul:  Anunt concurs  Director Medical 

Acte necesare: acte necesare pt concurs Dir. Medical

Regulament de organizare : Regulament cadru de organizare a concursului de Director Medical

Calendar: Calendar concurs  Director Medical

Proiect management – structura și teme cadru :   proiect management – structura si teme cadru

Proiect management – grilă punctare : proiect management – grila punctare

Bibliografie: Bibliografie concurs Director Medical

 


 

26-02-2016

Anulare concurs Inginer II

anunt anulare concurs


ANUNT

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Dr. I.A. Sbarcea” Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 • VACANTE:

in data de 18.03.2016

– 1 post asistent medical MG-PL, la Bloc operator, fără condiţii de vechime;

– 1 post asistent medical MG-PL, secţia NN I, fără condiţii de vechime;

in data de 22.03.2016

1 post de ingrijitoare, studii generale, sectia NNII, fără condiţii de vechime;

– 1 post de zugrav, studii generale, certificat de calificare in meserie, fara conditii de vechime.

Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 09.03.2016.

 • TEMPORAR VACANTE :

in data de 18.03.2016

1 post asistent medical MG, studii PL, la secţia NN II, fără condiţii de vechime;

1 post asistent medical MG, studii PL, la sectia ATI, vechime minim 5 ani;

1 post asistent medical MG, studii PL, la sectia OG IV, vechime minim 5 ani;

in data de 22.03.2016

1 post de ingrijitoare, studii generale, sectia OG I, fara conditii de vechime;

Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 02.03.2016.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz in original si copie;

c)acte de stare civila in original si copie

d)certificate de nastere in original si copie

e)documente care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia public (certificat de membru / polita de asigurare malpraxis) in original si copie;

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor in original si copie;

g)cazierul judiciar ;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae.

j) adeverinta de la OAMGMAMR

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din str. G.Baritiu nr.36 conform urmatorului calendar:

 • Asistent medical

– 18.03.2016 ora 9.00 proba scrisa;

– 21.03.2016 ora 11.00 interviul;

 • Ingrijitoare

– 22.03.2016 ora 9.00 proba practica;

– 24.03.2016 ora 11.00 interviul;

 • Zugrav

– 22.03.2016 ora 9.00 proba practica;

– 24.03.2016 ora 11.00 interviul;

Ultima zi de depunere a dosarelor pentru posturile vacante 09.03.2016.

Ultima zi de depunere a dosarelor pentru posturile temporar vacante 02.03.2016

Bibliografia este afisata la sediul unitatii – Biroul RUNOS

Concursurile vor avea loc la sediul unitatii, str. George Baritiu nr. 36, incepand cu ora 9.00.

Informatii suplimentare la tel.: 0368 202011, biroul RUNOS.

Manager,

Dr. Badea Valeria

bibliografie asistenta 

Bibliografie zugrav

 


 

Va prezentam rezultatele concursurilor pentru posturile de registrator,  muncitor si ingrijitoare:

rezultate concurs registrator si muncitor

REZULTATE CONCURS INGRIJITOARE

 


Va comunicam rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de asistenta (19.01.2016) si infirmiera (18.01.2016).

rezultate concurs asistente

rezultate concurs infirmiere

 

 

 

 

 

Translation


website ip tracker code